top of page
Haidion-meri

Haidion Seafront™

– Identiteetinhallinnan uusi ulottuvuus

Käyttövaltuuksien automatisointi henkilön
sopimussuhteeseen perustuen. 
Joustavasti ja tehokkaasti.

Ainoastaan muutos on pysyvää.

Nykyiset organisaatiot ovat jatkuvasti muutoksen keskellä. 

 

Muutokset työtavoissa. Vuokratyöntekijöiden tai toimittajien vaihtuvuus. Fuusiot ja yritysostot. Muuttuva sääntely.

 

Kun tähän lisätään IT-ympäristön jatkuva kehitys, organisaatiot alkavat todella kamppailla sisäisen tehokkuutensa kanssa.

Tehokkuuden heikkeneminen näkyy esimerkiksi pidempinä odotusaikoina, ennen kuin aloittavat työntekijät saavat pääsyn eri IT-järjestelmiin ja pääsevät tekemään varsinaista työtään.  

Haidion Seafront™ IDM -sopimusperusteisella identiteetinhallinnalla voit varmistaa, että IT:si voi toimia tehokkaasti muutoksen keskellä.

Lue lisää sopimusperusteisesta identiteetinhallinnasta Palvelu -sivulla

Käyttövaltuus-hallinnan automaatio

kasvattaa 

organisaation tehokkuuutta.

Keskitetty hallinta

ja näkyvyys käyttövaltuuksiin auttaa tietoturvan hallinnassa.

Sujuva pääsy sovelluksiin 

parantaa työntekijä-tyytyväisyyttä.

Kustannustehokas SaaS-ratkaisu

helpolla ja turvallisella integraatiolla eri järjestelmiin.

Käyttövaltuuksien automaatio hyödyntäen sopimustietoa lähteenä

Haidion Seafront™ IDM poistaa käyttövaltuuksien manuaalisen hallinnan harteiltasi. Sinun ei tarvitse luoda tunnuksia ja käyttövaltuuksia useisiin rinnakkaisiin järjestelmiin ja tarkistella, että kaikki on oikein. Voit automatisoida muutokset suoraan HR- tai ERP-järjestelmästäsi.

 

Seafront™ IDM käsittelee päällekkäisiä pääsyjä ja elinkaariajanjaksoja työsopimuksen ja organisaatiorakenteen tietojen perusteella.

Haidion Seafront™ IDM -palvelu lyhyesti

SAAS-PALVELU
Haidion Seafront™ on SaaS-identiteetinhallintapalvelu, joka integroituu helposti useisiin tietolähteisiin. Se tarjoaa kaikki tarvitsemasi modernin identiteetinhallinnan ominaisuudet.

SOPIMUSPOHJAINEN IDENTITEETINHALLINTA 

Haidion Seafront™ hyödyntää käyttäjän sopimuksia ja työrooleja suhteessa organisaatioon. Se mahdollistaa tehokkaan elinkaarenhallinnan myös käyttäjän rinnakkaisille työrooleille. 

JOUSTAVAT PROVISIOINTIKYVYKKYYDET 
Haidion Seafront™ tarjoaa joustavan connector-frameworkin, jolla provisiointi eri järjestelmiin on helppoa.

LAAJENNETTAVA TIETOMALLI

Tuotteen tietomalli tukee attribuuttien ja identiteettien, sekä objektien välisten suhteiden hallinnan monimuotoista mallintamista. Tietomallia on mahdollista myös laajentaa ketterästi.
 

ERIYTETTY KÄYTTÖLIITTYMÄ
Käyttöliittymät voidaan kehittää täysin itsenäisesti hyödyntäen
 Seafrontin moderneja API-rajapintoja. Räätälöity käyttöliittymä voidaan tarjota tuotteen ohella palveluna tai se voidaan myös upottaa esimerkiksi muihin palveluportaaleihin. Ratkaisu voi toimia myös ilman käyttöliittymää.
 

OTA KÄYTTÖÖN SELLAISENAAN TAI LAAJENNA IDM-RATKAISUASI
Haidion Seafront™ toimii omillaan kokonaisvaltaisena IDM-ratkaisuna.
Sitä voidaan käyttää myös tehostamaan nykyistä IDM-ratkaisuasi, jolloin voit saada enemmän irti tähänastisesta investoinnistasi
.

Haidion_portaat_turkoosi.jpg

Seafront soveltuu organisaatioille;
 

  • jotka operoivat matriisiorganisaatiossa

  • joissa työntekijät toimivat samanaikaisesti useissa yksiköissä

  • joissa työntekijöiden tehtävät muuttuvat usein tai sijaistuksia tapahtuu usein

  • joissa käytetään usein ulkoista työvoimaa

  • joissa tapahtuu usein organisaatiomuuksia

  • joissa nykyinen IAM-järjestelmä ei tue rinnakkaisia työrooleja tai työsopimuksia 

pexels-tom-swinnen-946351.jpg

Ota yhteyttä!

Täytä yhteydenottolomake ja olemme yhteydessä!

Viesti lähetetty!

bottom of page